Pölyn mittaaminen työmaalla


Suomessa kvartsipölylle altistuu noin 50 000 työntekijää, joista suuri osa, n. 40.000, työskentelee rakennusalalla. Hienojakoisuutensa vuoksi tämä pöly voi päästä tunkeutumaan hengitysteissä syvälle keuhkorakkuloihin asti ja aiheuttaa muun muassa kivipölykeuhkosairautta (silikoosi) ja keuhkosyöpää.

Työmaapöly

1.1.2020 alkaen alveolijakeiselle kvartsipölylle on annettu voimaan kahdeksan tunnin sitova raja-arvo (0,1 mg/m3). Rakennushankkeissa rakennuttajalla, päätoteuttajalla ja työnantajilla on velvollisuus huolehtia, etteivät työntekijät altistu rakennustyössä esiintyville syöpävaarallisille aineille.

Miksi työmaapölyn mittaaminen on tärkeää?

Pölylle ja muille haitallisille hiukkasille altistumista on vaikea arvioida ilman mittauksia. Jos alitustumisia ei voida luotettavasti arvioida, niin on suoritettava mittauksia ja tuloksia on verrattava raja-arvoihin (Vna 715/2001).

Miten työmaapölyä ja työmaan ilmanlaatua voi mitata?

Mittauksia voidaan tehdä kannettavilla mittauslaitteilla lähinnä pistokokein / lyhyinä mittausjaksoina tai erilaisilla antureilla, jotka saavat virran sähköverkosta/akuista.

Kannettavat mittauslaitteet

Kannettavilla mittauslaitteilla saadaan tarkkoja mittaustuloksia mutta ne sopivat lähinnä lyhytaikaisiin mittauksiin ja vaativat usein erillisen ohjelman datan analysointiin.

Pilvipalvelu + anturit (iotAIR ™)

iotAIR järjestelmässä mittaustulokset ovat reaali-aikaisesti saatavilla mistä tahansa. Lisäksi mittauslaitteiden asennus tai siirtäminen ei tarvitse erillistä asiantuntemusta. iotAIR tukee myös pidempi aikaisia mittauksia sopii paremmin keskimääräisien mittaustuloksien saamiseen.

Työmaan pienhiukkasien mittausraportti

Pölyn mittaaminen pistokokein vs pidempi mittausjakso

Pistokokeilla voidaan hyvin mitata sen hetkinen ilmanlaatu mutta ilmanlaatu voi vaihdella päivän aikana hyvinkin paljon ja sitova raja-arvo koskee keskimääräistä altistumista työpäivän (8h) aikana. Tästä syystä olisi hyvä, että mittausjakson pituus olisi vähintään 8 tuntia tai enemmän.


”Työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille on seurattava työpaikalla. Jos työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille ei voida muutoin luotettavasti arvioida, työnantajan on suoritettava työpaikalla säännöllisesti työhygieenisiä mittauksia ja työntekijöiden biologisia altistumismittauksia.” (VNA 1267/2019).