Miten valita sopiva työmaakamera?


Markkinoilla on valtavasti erilaisia kameroita ja rakennusprojektille sopivan kameran valinta voi olla haastavaa. Ohessa asioita, jotka kannattaa huomioida kameraa valittaessa:

  1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet
  2. Käyttöönoton ja käytön helppous
  3. Tietoturva
  4. Tiedon jakaminen
  5. Hyödyntäminen markkinoinnissa
  6. Hinta
Työmaakamera
1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet

Työmaakameralla tyypillisesti seurataan projektin edistymistä ja kamera asennetaan sellaiseen paikkaan, josta on hyvä yleisnäkyvyys työmaalle. Tarvittaessa työmaakameroita voi olla useampia.

Riittääkö projektille, että kamera ottaa valokuvan halutulla syklillä (15 minuutin välein, tunnin välein, kerran päivässä tms) vai halutaanko, että kamera tallentaa videokuvaa. Kuinka tärkeää on kameran kuvanlaatu ja säänkestävyys?

2. Käyttöönoton ja käytön helppous

Käyttöönotossa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat.

  • Voiko kameran lähettää työmaalle ilman, että sen käyttöönotto tarvitsee erikoisosaamista?
  • Tarvitseeko kameran seuraaminen erillisen ohjelman tai appin?
  • Pitääkö kameraa varten tehdä erillisiä sopimuksia/tilauksia, esim. SIM kortti?
  • Voiko kameraa käyttää vaikka työmaalla ei vielä olisi internet yhteyttä?
3. Tietoturva

Kuinka salaista ja tärkeää kameran tallentama tieto on? Tyypillisesti työmaakameroilla kuvataan projektin yleistä edistymistä, eikä kameraan tallennu kriittistä tietoa. Jos kuitenkin tieto halutaan jakaa turvallisesti vain haluttujen henkilöiden kesken, niin on tärkeää tietää mihin tieto tallentuu ja miten se on varmistettu.

Jos kameran tuottama tieto on salaista, niin valinnassa on tärkeää huomioida mihin tiedot tallennetaan. Tallennetaanko tiedot Suomessa sijaitseville palvelimille? Hallitseeko toimittaja itse palvelimia?

4. Tiedon jakaminen

Riittääkö, että voit itse seurata kameraa vai onko myös tärkeää jakaa kamera myös sidosryhmien kesken?. Jos kamera halutaan jakaa myös muille projektijäsenille (rakennuttaja, valvoja, rahoittaja, tms.), niin on tärkeää, että projektijäsenien ei tarvitse asentaa erillisiä ohjelmia ja, että palvelu ei tarvitse erillistä käyttökoulutusta.

5. Hyödyntäminen markkinoinnissa

Työmaakameraa voidaan käyttää hyväksi myös myynnissä ja markkinoinnissa. Jos tämä on tärkeää, niin kannattaa valita ratkaisu jossa kameran kuvan voi rakentamisvaiheessa jakaa yrityksen omilla internet sivulla ja jossa projektin päätteeksi kuvauksen voi tallentaa TimeLaps videona, jota voidaan käyttää myöhemmin markkinoinnissa.

6. Hinta

Työmaakameroiden hintahaarukka on valtava, alkaen edullisista metsästyskameroista, turvakameroihin ja työmaakameroihin. Hinta muodostuu kameran ominaisuuksien, turvallisuuden, jaettavuuden ja asennusvalmiuden mukaan.

iotAIR työmaakamera

iotAIR työmaakamera on suomalainen tuote, joka on kehitetty rakennusprojektien tarpeeseen. Kameran tallentamat tiedot tallennetaan Suomessa sijoitseville palvelimille, palvelu käyttää suomalaista teleoperaattoria ja kameran voi jakaa sidosryhmien kanssa. Palvelun käyttö ei tarvitse erillisien ohjelmien asentamista.